Srpski

Individualni i poluindividualni časovi (za dvoje polaznika)
Grupni časovi (PREPORUKA)
Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama prža personalizovan prsitup po povoljnijim cenama
Drugačiji pristup, prati se ritam predavanja gradiva iz škole
Priprema za kontrolne  zadatke
CENOVNIK

POZOVI ODMAH