PRIPREMA ZA SREDNJU

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama
Analiza svih zadataka prema izdatim zbirkama i testovima

Moguće je slušati i predmet po želji

(Matematika ili Srpski ili Kombinovani) 

Cena za ceo program (M i S i K):  9000 dinara mesečno (tri dvočasa nedeljno u jednom izabranom danu)

 

 Cena po predmetu:  4000 dinara mesečno (jedan dvočas nedeljno u izabranom danu

  • Preporučeni fond je 150 školskih časova
  • Predložena raspodela časova Matematika – Srpski  – Kombinovani  (M-S-K) 
  • Program je koncipiran tako da se časovi pohađaju jednom nedeljno sa fondom od tri dvočasa, bira se termin pre ili posle podne, bira se dan (subota ili nedelja)

 

OPCIJA 1 (PREPORUKA): 

Početak programa sa  fondom  od 150 školskih časova je predviđen za  subotu 22.12. u trajanju od šest meseci , tri dvočasa nedeljno u  jednom izabranom danu (subota ili nedelja)

OPCIJA 2: 

Početak intenzivnog program sa fondom od 150 časova je predviđen za subotu 17.3. u trajanju od tri meseca,  šest dvočasa nedeljno u dva dana (po tri dvočasa i subotom  i nedeljom

 

TERMINI:

SUBOTA NEDELJA
Učionica 1 Učionica 2 Učionica 1 Učionica 2
PRE PODNE 11:00 – 12:30 M S M S
12:40 – 14:10 S M S M
14:20 – 15:50 K K K K
POSLE PODNE 16:00 – 17:30 K K K K
17:40 – 19:10 S M S M
19:20 – 20:50 M S M S

 

 

)

POZOVI ODMAH