PRIPREMA ZA SREDNJU

  

INTENZIVAN KURS

Prijave   u toku!

MATEMATIKA: 1000 grupni dvočas

              FIZIKA: 1000 grupni dvočas

            HEMIJA: 1000 grupni dvočas

              SRPSKI: 1000 grupni dvočas 

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji, tri ili kompletan program

Jedan dvočas nedeljno

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Analiza svih zadataka prema izdatim zbirkama i testovima

DOMAĆI

POZOVI ODMAH