CENOVNIK

ČASOVI za osnovce (90 min)

MATEMATIKA     FIZIKA     HEMIJA 

INDIVIDUALNI:  1500 dvočas

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 1200 dvočas

 GRUPNI: 1000 dvočas

SRPSKI 

INDIVIDUALNI:  1500  (60min)

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 1200  (60min)

  GRUPNI: 1000 (60min)

ČASOVI za  srednjoškolce (90 min)

MATEMATIKA    FIZIKA     HEMIJA 

INDIVIDUALNI ČAS:  2000 dvočas

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 1500 dvočas

 GRUPNI ČAS: 1200 dvočas

PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA     SRPSKI     KOMBINOVANI

MATEMATIKA: 1000 grupni dvočas  

SRPSKI: 1000  grupni dvočas

KOMBINOVANI – Istorija, Geografija, Biologija, Fizika i Hemija: 1000 grupni dvočas

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji ili kompletan program

PRIPREMA za prijemni 

 IT 

MATEMATIKA    

Časovi po potrebi: 2500 dvočas za osnovce

PRIPREMA za prijemni za

Matematičku gimnaziju

MATEMATIKA    

Časovi po potrebi: 3000 dvočas za osnovce

 

        POGLEDAJ DETALJNIJE! 

SUBOTA i NEDELJA

 

ČASOVI za  studente (90 min)

MATEMATIKA   FIZIKA   HEMIJA   

INDIVIDUALNI ČAS2500 dvočas

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 2000 dvočas

PROMOCIJA:  GRUPNI ČAS: 1500 dvočas

PRIPREMA za takmičenja i fakultet

MATEMATIKA        FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Časovi po potrebi: 2500 dvočas za osnovce/ 4000 za srednjoškolce

 

JEZICI

RUSKI      ENGLESKI   FRANCUSKI     NEMAČKI

LATINSKI     ŠPANSKI

Za osnovce (60 min)

INDIVIDUALNI1500 

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 1200 

PROMOCIJA:   

Mesečna cena :  5000 – dva puta nedeljno (grupa)

Drugačiji pristup, prati se gradivo iz škole

                                     

Za srednjoškolce (60 min)

INDIVIDUALNI2000 

POLUINDIVIDUALNI (dva polaznika): 1500 

Mesečna cena :  8000 – dva puta nedeljno (grupa)

Drugačiji pristup, prati se gradivo iz škole

POZOVI ODMAH