PREDAVAČI

MATEMATIKA

Ana Mustur, profesor matematike u OŠ

Draginja Bojović, profesor matematike u OŠ

Pavle Bojović, student ETF i đak matematičke gimnazije

Galina Bojić, profesor matematike u ETŠ

Mirjana Radović, profesor matematike u gimnaziji

FIZIKA

Gordana Aleksić, profesor fizike u gimnaziji

Vesna Manić, profesor fizike u OŠ

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

HEMIJA

Jelena Jelenković, profesor biologije i hemije u ETŠ

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

SRPSKI

Ana Jokić, profesor srpskog jezika u gimnaziji

Dragana Pranić, profesor srpskog jezika u OŠ

Milena Stanojević, profesor srpskog jezika u OŠ

BIOLOGIJA

Maja Bajagić Baranj, profesor biologije u OŠ

Jelena Jelenković, profesor biologije i hemije u ETŠ

ISTORIJA

Snežana Ustić, profesor istorije u OŠ

Natalija Bukvić, profesor istorije u gimnaziji

GEOGRAFIJA

Lidija Milošević, profesor geografije u gimnaziji

Iva Udovičić, profesor geografije u gimnaziji

ENGLESKI

Jana Dekanski  Cambridge English Advanced (CAE)

RUSKI

 Predavači iz Ruskog doma

FRANCUSKI

Aleksandra Filipović, profesor francuskog jezika

NEMAČKI

Tamara Kaličanin, profesor nemačkog jezika

ŠPANSKI

Jasmina Cvetković, profesor španskog jezika

ITALIJANSKI

Tanja Milanović, profesor italijanskog jezika

POZOVI ODMAH