PREDAVAČI

MATEMATIKA

                                                                          Bojana Mišković, profesor matematike

Jelena Pavlović, profesor matematike

Ivica Vujadinović, profesor matematike

      Draginja Bojović, profesor matematike

Pavle Bojović, student ETF i đak matematičke gimnazije

Galina Bojić, profesor matematike

FIZIKA

Ivica Vujadinović,  profesor fizike

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

 

HEMIJA

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

 

SRPSKI

Ivana Marković, profesor srpskog jezika

                                                                  Bojana Petrović, profesor srpskog jezika

                                                                Jelena Novović, profesor srpskog jezika

 

BIOLOGIJA

Maja Bajagić Baranj, profesor biologije

 

ISTORIJA

 Snežana Ustić, profesor istorije

 

GEOGRAFIJA

Lidija Milošević, profesor geografije

ENGLESKI

                                                        Vanja Jovanović,  profesor engleskog jezika

                                                       Jana Dekanski  Cambridge English Advanced (CAE)

 

RUSKI

 Maja Tarić,  profesor ruskog jezika

 

FRANCUSKI

Aleksandra Filipović, profesor francuskog jezika

                                                      

NEMAČKI

Tamara Kaličanin, profesor nemačkog jezika

 

ŠPANSKI

Jasmina Cvetković, profesor španskog jezika

 

ITALIJANSKI

Tanja Milanović, profesor italijanskog jezika

 

POZOVI ODMAH