PREDAVAČI

MATEMATIKA

        Bojana Mišković, profesor matematike

Jelena Pavlović, profesor matematike

Ivica Vujadinović, profesor matematike

      Draginja Bojović, profesor matematike

          Pavle Bojović, student ETF i đak matematičke gimnazije

FIZIKA

Ivica Vujadinović,  profesor fizike

  Ana Bosanac,  profesor fizike

    Vedran Milanković, profesor fizike

 

HEMIJA

Marina Botunjac, profesor hemije

Vedran Milanković, profesor hemije

Nina Miladinović, student TMF, trostruki državni šampion

 

SRPSKI

Ivana Marković, profesor srpskog jezika

 Bojana Petrović, profesor srpskog jezika

   Jelena Novović, profesor srpskog jezika

     Ana Jokić, profesor srpskog jezika

BIOLOGIJA

Aleksa Vasić. profesor biologije

Maja Bajagić Baranj, profesor biologije

 

ISTORIJA

 Snežana Ustić, profesor istorije

 

GEOGRAFIJA

Lidija Milošević, profesor geografije

ENGLESKI

               Vesna Ćupurdija,  profesor engleskog jezika

                       Jana Dekanski  Cambridge English Advanced (CAE)

 

RUSKI

 Maja Tarić,  profesor ruskog jezika

 

FRANCUSKI

Đina Dumić, profesor francuskog jezika

                                                    

ŠPANSKI

Jasmina Cvetković, profesor španskog jezika

 

POZOVI ODMAH