PREDAVAČI

MATEMATIKA

Jelena Pavlović, profesor matematike

Ivica Vujadinović, profesor matematike

Pavle Bojović, student ETF i đak matematičke gimnazije

Galina Bojić, profesor matematike

FIZIKA

Ivica Vujadinović,  profesor fizike

Vesna Manić, profesor fizike

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

 

HEMIJA

Marija Ignjatović, specijalista fizičke hemije

Dragana Jovanović, specijalista fizičke hemije

 

SRPSKI

Ana Jokić, profesor srpskog jezika

                                                               Bojana Petrović, profesor srpskog jezika

 

BIOLOGIJA

Maja Bajagić Baranj, profesor biologije

 

ISTORIJA

Natalija Bukvić, profesor istorije 

Snežana Ustić, profesor istorije

GEOGRAFIJA

Lidija Milošević, profesor geografije

Iva Udovičić, profesor geografije

 

ENGLESKI

Jana Dekanski  Cambridge English Advanced (CAE)

                                                         Vanja Jovanović,  profesor engleskog jezika

 

RUSKI

 Maja Tarić,  profesor ruskog jezika

 

FRANCUSKI

Aleksandra Filipović, profesor francuskog jezika

 

NEMAČKI

Tamara Kaličanin, profesor nemačkog jezika

 

ŠPANSKI

Jasmina Cvetković, profesor španskog jezika

 

ITALIJANSKI

Tanja Milanović, profesor italijanskog jezika

POZOVI ODMAH