Nemački

Grupni časovi

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Drugačiji pristup, prati se ritam predavanja gradiva iz škole

Priprema za kontrolne i pismene zadatke

CENOVNIK

POZOVI ODMAH