Matematika

matematika - casovi - priprema za srednju skolu
matematika – casovi – priprema za srednju skolu
Individualni i poluindividualni časovi (za dvoje polaznika)
Grupni časovi (PREPORUKA)
Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama
Prati se ritam predavanja gradiva iz škole
Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine
Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni
CENOVNIK
matematika - casovi - priprema za srednju skolu
matematika – casovi – priprema za srednju skolu

 

POZOVI ODMAH