Kombinovani

FIZIKA    HEMIJA    ISTORIJA    GEOGRAFIJA    BIOLOGIJA

Grupni časovi 
Priprema za srednju školu 
Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama
Analiza svih zadataka prema izdatim zbirkama i testovima
CENOVNIK

 

POZOVI ODMAH