Kombinovani

FIZIKA    HEMIJA    ISTORIJA    GEOGRAFIJA    BIOLOGIJA

Grupni časovi 
Priprema za srednju školu 
Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama
Analiza svih zadataka prema izdatim zbirkama i testovima
PREPORUKA: Kurs za svih sedam predmeta u trajanju od šest meseci (početak u oktobru)
Intenzivan kurs za svih sedam predmeta u trajanju od tri meseca
CENOVNIK

 

POZOVI ODMAH