Hemija

Individualni časovi
Poluindividualni časovi (za dvoje polaznika)
Grupni časovi (grupe do šest polaznika)
Priprema za srednju školu 
Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja
Rad u manjim grupama prža personalizovan prsitup po povoljnijim cenama
Drugačiji pristup, prati se ritam predavanja gradiva iz škole
Priprema za kontrolne i pismene zadatke
CENOVNIK

POZOVI ODMAH