Fizika

Individualni i poluindividualni  časovi 

Grupni časovi (PREPORUKA)

CENOVNIK- ČASOVI

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Drugačiji pristup, prati se ritam predavanja gradiva iz škole

Priprema za kontrolne i pismene zadatke

POZOVI ODMAH