P R I P R E M A

ZA PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

NOVE GRUPE OD

 29.10.2022.

PRIJAVA U TOKU

 

pogledajte KOMENTARE

priprema osmaci

pogledajte  GALERIJU

ČASOVI

  postoji mogućnost i ONLINE časova (zoom)

za osnovce, srednjoškolce i studente

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

 PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA   SRPSKI    KOMBINOVANI

MATEMATIKA: 1200 grupni dvočas  

SRPSKI: 1200  grupni dvočas 

KOMBINOVANI – Istorija, Geografija, Biologija, Fizika i Hemija: 1800 grupni dvočas 

pogledajte  YOUTUBE kanal

PRIJAVI SE NA VREME!

VRAČAR (tri lokacije)

nove grupe od

29.oktobra 2022.

60 časova matematike

60 časova srpskog 

60  časova kombinovanog (istorija, geografija, biologija, fizika i hemija)

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji ili kompletan program

Priprema za TAKMIČENJA i FAKULTETE

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Analiza zadataka sa testova iz ranijih godina

 JEZICI

 RUSKI    ENGLESKI     FRANCUSKI     NEMAČKI     ITALIJANSKI     ŠPANSKI

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine

Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni

CENOVNIK

POZOVI ODMAH