P R I P R E M A

ZA PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

NOVE GRUPE OD

 29.10.2022.

PRIJAVA U TOKU

                  za pun program popust 20% 

pogledajte KOMENTARE

Nucleus priprema za srednju skolu

pogledajte  GALERIJU

ČASOVI

  postoji mogućnost i ONLINE časova (zoom)

za osnovce, srednjoškolce i studente

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

 PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA   SRPSKI    KOMBINOVANI

Kompletan program (matematika, srpski, kombinovani): 930 grupni dvočas  

Dva izabrana predmeta: 1200  grupni dvočas 

Jedan izabrani predmet: 1800 grupni dvočas 

pogledajte  YOUTUBE kanal

PRIJAVI SE NA VREME!

VRAČAR 

nove grupe od

29.oktobra 2022.

60 časova matematike

60 časova srpskog

60  časova kombinovanog (istorija, geografija, biologija, fizika i hemija)

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji ili kompletan program

Priprema za TAKMIČENJA i FAKULTETE

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Analiza zadataka sa testova iz ranijih godina

 JEZICI

 RUSKI    ENGLESKI     FRANCUSKI     NEMAČKI     ITALIJANSKI     ŠPANSKI

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine

Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni

CENOVNIK

POZOVI ODMAH