ČASOVI za osnovce, srednjoškolce i studente

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

 

PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA     SRPSKI     KOMBINOVANI

PRIPREME ZA PRVE GRUPE SU VEĆ  POČELE!

U toku je  PRIJAVA za januarske grupe!  

Dolazak u školu jednom nedeljno (subota ili nedelja) 

Priprema za TAKMIČENJA i FAKULTETE

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Analiza zadataka sa testova iz ranijih godina

 

JEZICI

RUSKI    ENGLESKI     FRANCUSKI     NEMAČKI

ITALIJANSKI     ŠPANSKI

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine

Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni

CENOVNIK

POZOVI ODMAH