P R I P R E M A

ZA PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

NOVE GRUPE OD

 21. januara 2023.

PRIJAVA U TOKU

                   

pogledajte KOMENTARE

Nucleus priprema za srednju skolu

pogledajte  GALERIJU

ČASOVI

  postoji mogućnost i ONLINE časova (zoom)

za osnovce, srednjoškolce i studente

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

 PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA   SRPSKI    KOMBINOVANI

1200 grupni dvočas  

 

pogledajte  YOUTUBE kanal

PRIJAVI SE NA VREME!

VRAČAR 

nove grupe od

21.januara 2023.

40 časova matematike

40 časova srpskog

40  časova kombinovanog (istorija, geografija, biologija, fizika i hemija)

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji ili kompletan program

Priprema za TAKMIČENJA i FAKULTETE

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Analiza zadataka sa testova iz ranijih godina

 JEZICI

 RUSKI    ENGLESKI     FRANCUSKI     NEMAČKI     ITALIJANSKI     ŠPANSKI

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine

Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni

CENOVNIK

POZOVI ODMAH