ČASOVI za osnovce, srednjoškolce i studente

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

PRIJEMNI za srednju školu

PRIJAVI SE NA VREME!

7. ili 8. novembar

60 časova matematike

60 časova srpskog 

60 časova kombinovanog (istorija, geografija,biologija, fizika i hemija)

PRIPREMA za prijemni za srednju školu

MATEMATIKA     SRPSKI     KOMBINOVANI

MATEMATIKA: 1000 grupni dvočas  

SRPSKI: 1000  grupni dvočas 

KOMBINOVANI – Istorija, Geografija, Biologija, Fizika i Hemija: 1000 grupni dvočas 

Moguće je slušati pojedinačni program, dva programa po želji ili kompletan program

 

 

 

 

 

Priprema za TAKMIČENJA i FAKULTETE

MATEMATIKA      FIZIKA     HEMIJA     SRPSKI

Individualni, poluindividualni i grupni časovi

Analiza zadataka sa testova iz ranijih godina

 

JEZICI

RUSKI    ENGLESKI     FRANCUSKI     NEMAČKI

ITALIJANSKI     ŠPANSKI

Prati se ritam predavanja u školi, priprema za kontrolne i pismene zadatke

Kreativan i nestereotipan način učenja, prilagođen uzrastu i nivou znanja

Rad u manjim grupama pruža personalizovan pristup po povoljnijim cenama

Bolji rezultati kroz redovan i kontinuiran rad tokom godine

Veća sigurnost u sebe i spremnost za svaki kontrolni i pismeni

CENOVNIK

POZOVI ODMAH